การรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ของศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (22/10/2561)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (18/10/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (12/10/2561)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และ พนักงานประกอบอาหาร ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ (12/10/2561)
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด (06/07/2561)
อ่านทั้งหมด