ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ,เจ้าพนักงานราชการ และพนักงานบริการ (04/07/2562)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (04/07/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (04/07/2562)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04/07/2562)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งโภชนากร (02/07/2562)
อ่านทั้งหมด